Евангелие от Марка

Глава 1 (Мк.1:1-45) Глава 2 (Мк.2:1-28) Глава 3 (Мк.3:1-35) Глава 4 (Мк.4:1-41) Глава 5 (Мк.5:1-43) Глава 6 (Мк.6:1-56) Глава 7 (Мк.7:1-37) Глава 8 (Мк.8:1-38) Глава 9 (Мк.9:1-50) Глава 10 (Мк.10:1-52) Глава 11 (Мк.11:1-33) Глава 12 (Мк.12:1-44) Глава 13 (Мк.13:1-37) Глава 14 (Мк.14:1-72) Глава 15 (Мк.15:1-47) Глава 16 (Мк.16:1-20)